Om Yüksel Sertdemir

Jeg er uddannet familiebehandler, ICF certificeret life-coach og åndedrætsterapeut (nefesterapeut) og har i mange år arbejdet med mennesker fra forskellige målgrupper.

Mange års arbejde med børn, unge og familier har givet mig de menneskelige og personlige egenskaber, som er nødvendige for at ”føre mennesker videre”.

Jeg har stor erfaring med socialfagligt arbejde med udsatte grupper i samfundet. Herunder børn, unge og familier fra socialt belastede områder samt børn og familier med anden etnisk baggrund.

Jeg er oprindeligt uddannet pædagog og har arbejdet en del år som sprogpædagog med børn af forskellige nationaliteter. Jeg har taget PD (Børns sprog) og masteruddannelse i dansk som andetsprog ved Københavns universitet. Gennem mit arbejde på sprogskoler har jeg dels undervist voksne udlændinge i dansk og dansk kultur samt vejledt unge med trauma og PTSD (Post-traumatic stress disorder). I mange år har jeg fungeret som tolk og oversætter, hvorigennem jeg har fået en stor indsigt i kulturmødet.

Derudover har jeg erfaring som jobcoach hos anden aktør, hvor jeg var med til at holde individuelle samtaler med borgere samt undervisning i jobsøgning og karrierevalg.